Geoteknik Malmö

Din mätkonsult i Malmö och Skåne med omnejd

Milan Mätkonsult AB erbjuder tjänster som teknisk konsult inom byggnads- och geoteknik till kunder såsom kommuner, byggföretag, konsulter och privata beställare i Malmö och Skåne med omnejd.
Kontakta oss idag 070-789 70 93
Tjänster

Tjänster

Milan Mätkonsult har anlitats av flera stora bolag och kommuner bl.a NCC AB, Skanska Sverige AB och Höörs kommun. Vi har tjänster som teknisk konsult inom geoteknik till både kommuner, byggföretag och privat.
Läs mer

Om oss

Om oss

Milan har sedan tidigare flera års arbetserfarenhet som väg-anläggning och husutsättare främst på Skanska Sverige AB, samt en tvåårig anställning på Lantmäteriet, som mät- och kartingenjör.
Läs mer

Kontakt

Kontakt

Är ni i behov av en mätkonsult eller geoteknik i Malmö? Tveka då inte att ta kontakt med Milan Mätkonsult AB. Med flera års erfarenhet som teknisk konsult kan vi erbjuda de flesta tjänsterna inom geoteknik och maskinstyrning.
Läs mer

Geoteknik Malmö

När man ska uppföra exempelvis byggnader och anläggningar så finns det en rad olika faktorer som man behöver ta hänsyn till och räkna på om projektet ska bli lyckat. Utan rätt kunskap och bra planering är det nästintill omöjligt att genomföra lyckade projekt. Geoteknik handlar om i stort sett allt praktiskt som hör till själva byggnadsprocessen och uppförandet av nya byggnationer när det kommer till jord och bergs byggnadstekniska egenskaper. Geotekniken spänner över ett helt område med underförgreningar, och geotekniker utbildas vid några av landets universitet och högskolor. Man bör inte förväxla geoteknik med geologi. Geologi är läran om jorden, det vill säga kunskapen och undersökandet om jordens historia, uppbyggnad och hur den kom till. Det är ett skilt område mot geotekniken.

Allt större betydelse

Geoteknik har under de senaste decennierna fått allt mer utrymme i byggprocessen. Och det med rätta. Med hjälp av en bra geoteknik säkrar man en hållbarhet, en stabil byggbarhet och att omkringliggande områden med vägar, byggnader och verksamheter inte påverkas negativt. Utan geotekniken skulle inte dagens komplexa system av byggnader, vägar och anläggningar existera. Geoteknik Malmö har en stor betydelse för stadens utveckling. Genom geotekniska undersökningar kan man innan ett byggnationsprojekt bestämma egenskaperna hos berget och jorden. Utifrån den kunskapen kommer man fram till de metoder och tekniker som ska användas när man lägger grunden och bygger nya anläggningar och byggnader. Geoteknik används till exempel vid byggandet av nya vägar, hus, broar, järnvägar och allt annat som hör samhället till.

Geoteknik som vetenskap

Geoteknik Malmö och på andra platser grundar sig på en ingenjörsvetenskap. Definitionen av begreppet är att geoteknik är läran om bergets och jordens tekniska egenskaper och det går kort sagt ut på att man använder sig av den kunskapen vid byggen och planering av dito, för att få fram tekniska lösningar och lämpliga metoder för bygget. Innan man börjar byggnation av byggnader eller anläggningar så tar de som arbetar med geotekniken reda på mängder av fakta som rör området och projektet. Man kontrollerar exempelvis vilka jordarter marken består av och hur strukturen i marken ser ut. Utifrån fakta man får fram kan man sedan bland annat beräkna hur mycket och vilken typ av belastning som marken kommer att tåla. Det är avgörande för att vid projektets genomförande använda rätt förstärkningar, tekniker och material. Marken kan skilja sig åt från en plats till en annan. Därför kan teknikerna behöva anpassas och marken förberedas olika på olika platser inom samma projekt.

Personer som arbetar med geoteknik har utbildat sig vid civilingenjörsutbildningar med inriktning mot bergsvetenskap, väg- och vattenbyggnad samt samhällsbyggnad. Yrkesbenämningen är geotekniker men förgreningar mot andra områden kan ha andra namn. Om man arbetar med bergmekanik och bergbygge så kan man, beroende på utbildning och inriktning, kallas för ingenjörsgeolog eller bergmekaniker. Arbetar man med vatten i berg och jord så benämns man som geohydrologer eller hydrogeologer.

Geotekniken i Malmö stad

Under 100-talet var Malmö en lite kyrkby i södra Sverige. Tack vare sitt geografiska läge har orten växt allt mer och idag är Malmö en tätort i Skåne med drygt 320 000 invånare. Befolkningstätheten är högre i Malmö än i både Stockholm och Göteborg, och det ställer höga krav på att planering, geoteknik och infrastruktur är väl fungerande. Inom Malmö finns ett väl utvecklat system av geoteknik. Genom kunskapen och förståelsen för de tekniska egenskaperna hos berg och jord kan man planera och genomföra byggen som blir hållbara över tid. Det hjälper även till att spara in på resurser och optimera hanteringen av material. De tekniska lösningarna och metoderna under byggprocessen blir anpassat och skräddarsytt efter just det aktuella projektet.

Stora projekt inom Malmö där geotekniken har haft en stor betydelse är exempelvis Malmö Live, en konsert-, konferens- och hotellanläggning som byggdes 2015, Turning Torso som är Sveriges och en av Europas högsta byggnader, Citytunneln och Öresundsbron. Det finns flertalet köpcenter där geotekniken förstås bidragit till det säkra uppförandet, exempelvis Caroli City, Triangeln, Hansacompagniet i de centrala delarna och Burlöv centrum, Svågertorp, Mobilia, Jägersro Center och Emporia som ligger utanför centrala Malmö. I och runt Malmö finns ett stort nätverk av kommunikationer. Stora vägar som Riksväg 11, Länsväg 101 och europavägarna E65, E22, E20 och E6 går till eller genom Malmö, och järnvägen är en viktig del av kommunikation i staden. Om det inte fanns en väl fungerande geoteknik Malmö så hade det inneburit att alla dessa byggnader, anläggningar och kommunikationskanaler hade riskerat att byggas felaktig. Konsekvensen kan då bli att projekten efter en tid skulle kunna falla sönder, behöva repareras, byggas om eller till och med rivas.

Kontakta oss när du behöver hjälp med geoteknik i Malmö

Vi erbjuder tjänster som teknisk konsult inom byggnads- och geoteknik till kunder såsom kommuner, byggföretag, konsulter och privata beställare i hela Skåne. Bland annat utför vi utsättning och inmätning vid hus- och vägbygge samt anläggningsarbete, volymberäkning, sammanställning av relationshandlingar, inmätning för projektering, grov och fin husutstakning, samt lägeskontrollmätning m.m.

Kontakta oss för mer information: 070-789 70 93