Geoteknik Malmö

Din mätkonsult i Malmö och Skåne med omnejd

Tjänster

Milan Mätkonsult erbjuder tjänster som teknisk konsult inom byggnads- och geoteknik till kunder såsom kommuner, byggföretag, konsulter och privata beställare i hela Skåne.

Maskinstyrning

Från våren 2011 kan företaget även erbjuda kompletta tjänster inom maskinstyrning för alla typer av maskiner: bandschaktare, hjullastare, väghyvlar och grävmaskiner.

Färdig lösning innebär: inmätning av befintlig mark förhållande, utarbetning med alla typer av terrängmodeller, 2D och 3D. Modellering kan också utföras med redan projekterad data som grund.
Montering av egen utrustning: GPS och bas stationer av fabrikat Leica och databoxar GeoRog.